Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Γ. Τσιάντης (επιμ.), Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών. Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΨΥΠΕ – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ)

Κατεβάστε το βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά εδώ. Ιδέες για διδακτικές μεθόδους θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Yad Vashem, όπου υπάρχει ένα σχέδιο μαθήματος για τέσσερις σχολικές διδακτικές ώρες βασισμένο στο βιβλίο (στα Αγγλικά). Πηγή: Yad Vashem

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ). &nbsp

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ)

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή Πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανρθώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)

Μπορεί να ενταχθεί στα μαθήματα εικαστικών ή μουσικής με τη δημιουργία σχετικής αφίσας, εικαστικών έργων, ή τραγουδιού. Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)

Σκηνές εκφοβισμού

Ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει καλή γνώση της τάξης του/της ώστε στην περίπτωση που η τάξη αντιμετωπίζει ζητήτατα εκφοβισμού να αποφευχθεί η επικέντρωση στην προσωπική κατάσταση κάποιου μαθητή ή μαθήτριας. Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)

Μια ιστορία του Γ΄3

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των προσφύγων. Συμβίωση: Σχέδιο δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο, 2014 (προσβάσιμη εδώ). Πρώτη δημοσίευση: Εκπαίδευση & Θέατρο 14, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα 2013