Τα παιδιά εξιστορούν φάσεις κατά τις οποίες υπήρξαν θύματα, θύτες, απλοί θεατές ή αρωγοί των θυμάτων σε καταστάσεις που απειλούνταν ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της εξιστόρησης και της συζήτησης είναι να καταστεί ξεκάθαρο πως όλοι και όλες συναντούν τη βία στη ζωή, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, καθώς και να τονιστεί η ευθύνη που έχει καθένας και καθεμιά μας να σέβεται και να υπερασπίζεται τον συνάνθρωπό του/της. Επιδιώκεται επίσης να αναλογιστούν τα παιδιά τι σημαίνει να είναι «αρωγοί» και ποια δράση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να αναλάβουν μέσα στο περιβάλλον τους.

Μπορεί να ενταχθεί στα μαθήματα εικαστικών ή μουσικής με τη δημιουργία σχετικής αφίσας, εικαστικών έργων, ή τραγουδιού.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε