Τα παιδιά, σε μικρές ομάδες, εικονογραφούν με τα σώματά τους μια διαμάχη ή κάποια βίαιη κατάσταση, φτιάχνοντας μια «ανθρώπινη φωτογραφία». Στη συνέχεια εικονογραφούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα χωρίς βία. Η δραστηριότητα καλεί τα παιδιά να ερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους ανακύπτουν περιστατικά βίας καθώς και να σκεφτούν μη βίαιους τρόπους επίλυσης των διαφορών. Έτσι, δίνει το έναυσμα για μια συζήτηση σχετικά με τη βία, ωθεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να μιλήσουν για αντίστοιχες δικές τους εμπειρίες και τους/τις βοηθά να ανακαλύψουν τις αιτίες που υποκινούν τη βία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε