Τα παιδιά συζητούν για τον εκφοβισμό και στη συνέχεια καλούνται να παρουσιάσουν πώς θα αντιδρούσαν τα ίδια σε διαφορετικά σενάρια εκφοβισμού. Στόχος της δραστηριότητας είναι να εμβαθύνουμε στην κατανόηση των διαφορετικών ειδών εκφοβισμού, να αναγνωρίσουμε τις στρατηγικές, τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν περιστατικά εκφοβισμού και να αναλύσουμε τις διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει καλή γνώση της τάξης του/της ώστε στην περίπτωση που η τάξη αντιμετωπίζει ζητήτατα εκφοβισμού να αποφευχθεί η επικέντρωση στην προσωπική κατάσταση κάποιου μαθητή ή μαθήτριας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε