Η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες και ο/η εκπαιδευτικός διανέμει σε κάθε ομάδα τις κάρτες με τα σκίτσα που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα και τα οποία αποτυπώνουν μια πραγματική ιστορία. Αφού ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία αυτής της ιστορίας, στη συνέχεια κάθε ομάδα με τη σειρά καλείται να παρουσιάσει ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής ανάλογα με την κάρτα που έχει. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, που μέσα από την εξιστόριση σε συνέχειες προωθεί την ενεργητική ακρόαση, στόχο έχει να αναδείξει το ζήτημα της παιδικής εργασίας και της σύγχρονης σκλαβιάς, βοηθώντας τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σχετικά αλλά και να έρθουν σε επαφή με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή Πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανρθώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε