Το κείμενο εξετάζει τη βία και τις επιπτώσεις της στη ζωή των παιδιών. Αναλύει τις περιπτώσεις κακομεταχείρισης καθώς και τις περιπτώσεις άσκησης βίας στο περιβάλλον του παιδιού όπως η οικογένεια, το σχολείο κ.λπ. Μιλάει για τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, για τη σεξουαλική κακοποίηση και για τις ευάλωτες ομάδες παιδιών. Παραθέτει τέλος τα σχετικά ανθρώπινα δικαιώματα. Απαραίτητη πληροφόρηση για εκπαιδευτικούς που θα δουλέψουν με το θέμα της βίας.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε