Παιχνίδι ρόλων που εξετάζει τη δύσκολη θέση των προσφύγων, τα κοινωνικά και οικονομικά επιχειρήματα για τη χορήγηση ασύλου και τις επιπτώσεις που επιφέρει η άρνηση παροχής ασύλου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και λαμβάνουν κάρτες σεναρίου και ρόλων από τον/την εκπαιδευτικό. Τα παιδιά υποδύονται πρόσφυγες και διοικητικούς υπαλλήλους της χώρας υποδοχής: κάθε πλευρά οφείλει να αναπτύξει επιχειρήματα για να δικαιολογήσει της στάση της. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αναπτύξει τη γνώση για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και για τα δικαιώματά τους (π.χ. δικαίωμα μη επαναπροώθησης, αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα λόγω διώξεων), να βοηθήσει στην κατανόηση των επιχειρημάτων υπέρ της εισόδου των προσφύγων σε μια χώρα, να προωθήσει την αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν ξαφνικά από το σπίτι τους.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

 

Σχολιάστε