Παιχνίδι ρόλων που αναφέρεται στα ζητήματα της διαπροσωπικής βίας και της σχολικής παρενόχλησης. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες, στις οποίες ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει μια κάρτα με ένα σενάριο και ρόλους (π.χ. νταής, θύμα, διαμεσολαβητής), τους οποίους οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να υποδυθούν ώστε στη συνέχεια να ανοίξει η συζήτηση. Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναπτύξει τη γνώση και την κατανόηση των παιδιών για τις αιτίες και τις συνέπειες της παρενόχλησης και να προαγάγει την ενσυναίσθηση. Σχετίζεται με το δικαίωμα στην ελευθερία, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε