Απέναντι στην υποτέλεια και τον αυταρχισμό, ενάντια στον ολοκληρωτισμό, τη δημαγωγία και την τυραννία προτάσσουμε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουμε και δρούμε στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, τόσο ως πρακτικός τρόπος οργάνωσης μιας πολιτείας όσο και ως αξία ή ιδανικό. Η διάκριση μεταξύ της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που στηρίζεται σε εκλεγμένους αντιπροσώπους και της άμεσης δημοκρατίας που στηρίζεται σε λαϊκές συνελεύσεις είναι ένας μόνο τρόπος να μιλήσουμε για τη δημοκρατία. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τρόποι. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί τρόποι να καταχραστούμε την έννοια της δημοκρατίας ή και να τη χρησιμοποιήσουμε στερεοτυπικά.

Της Μαγδαληνής Τσεβρένη

Ακούσαμε ότι…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια αρνητικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της δημοκρατίας. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της δημοκρατίας από διαφορετικές οπτικές.

Ας αναρωτηθούμε…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια θετικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της δημοκρατίας. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της δημοκρατίας από διαφορετικές οπτικές.

Ήξερες ότι…
Μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναζητήσουν αντίστοιχες προτάσεις σχετικές με τη δημοκρατία που τους εκφράζουν ή που τους εμπνέουν και να φτιάξουν ένα παρόμοιο κολλάζ, σε χαρτόνι ή στον υπολογιστή.

Ας αναζητήσουμε…
Σε αυτή την ενότητα θα στραφούμε σε πιο θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την έννοια της δημοκρατίας. Θα εξετάσουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η δημοκρατία από τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, από τη φιλοσοφία, καθώς και πώς έχει χρησιμοποιηθεί από την ιστορία. Θα δούμε τι προβληματισμοί εγείρονται σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης της έννοιας της δημοκρατίας και θα πειραματιστούμε με τα ερωτήματα που προκύπτουν.

  1. Διαφορετικές μορφές δημοκρατικής οργάνωσης μιας πολιτείας
  2. Διάφορες μορφές σύγχρονης, αντιπροσωπευτικής δημοκρατικής οργάνωσης της πολιτείας
  3. Δημοκρατία και ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη
  4. Δημοκρατία: όρια, κανόνες και περιορισμοί