Μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναζητήσουν αντίστοιχες προτάσεις σχετικές με τη δημοκρατία που τους εκφράζουν ή που τους εμπνέουν και να φτιάξουν ένα παρόμοιο κολλάζ, σε χαρτόνι ή στον υπολογιστή. Μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα πρόσωπα στα οποία θα αναφερθούν ή στα κοινωνικοπολιτικά κινήματα που κεντρική τους στόχευση ήταν κάποια μορφή δημοκρατικού πολιτεύματος. Στη συνέχεια, μπορείτε να τους ζητήσετε να σκεφτούν με ποια έννοια παρουσιάζεται η δημοκρατία σε κάθε ένα από αυτά τα αποφθέγματα.

ikseres oti demokratia