Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

  Κατεβάστε το κείμενο-πλαίσιο εδώ. Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.   Πηγή: Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, Δίκτυο Σχολείων κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, Μπορούμε Μαζί Ενωμένοι. Ερευνώντας και σχολιάζοντας τη σχέση των ΜΜΕ με τον ρατσισμό. Βιβλίο του μαθητή / της μαθήτριας, Αθήνα 2004 (προσβάσιμη εδώ)

Κατεβάστε το κείμενο-πλαίσιο εδώ.  Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ. Πηγή: Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, Δίκτυο Σχολείων κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, Μπορούμε Μαζί Ενωμένοι. Ερευνώντας και σχολιάζοντας τη σχέση των ΜΜΕ με τον ρατσισμό. Βιβλίο του μαθητή / της μαθήτριας, Αθήνα 2004 (προσβάσιμη εδώ)

Κατεβάστε το κείμενο-πλαίσιο εδώ. Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.  Επειδή οι ειδήσεις που παρουσιάζοντα στο κείμενο-πλαίσιο είναι παλιές, ίσως είναι καλό να παραληφθούν οι προτάσεις που αφορούν τη διερεύνησή τους καθώς θα είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία. Επίσης, η δραστηριότητα εν γένει θα μπορούσε να βασιστεί όχι στη διερεύνηση του ημερήσιου τύπου αλλά σε ειδήσεις από ειδησεογραφικά ..

Κατεβάστε το βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά εδώ. Ιδέες για διδακτικές μεθόδους θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Yad Vashem, όπου υπάρχει ένα σχέδιο μαθήματος για τέσσερις σχολικές διδακτικές ώρες βασισμένο στο βιβλίο (στα Αγγλικά). Πηγή: Yad Vashem

  Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, υποστηρικτικό υλικό, βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα ΣΤ» ..