Εργαστήριο που στοχεύει να προβληματίσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του φαινομένου της παιδικής εργασίας, να τους ωθήσει να καταθέσουν τη δική τους «νομοθετική» πρόταση και να τους παροτρύνει, μέσα από κείμενα και δραματοποίηση, να αναγνωρίσουν την εκπαίδευση ως αξία ζωής και να αναπτύξουν αντιστάσεις στην παραίτηση από αυτήν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα που στερούνται τα παιδιά τα οποία εργάζονται, να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν τα δικαιώματα που στερούνται τα παιδιά λόγω της παιδικής εργασίας με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την ελληνική σχετική νομοθεσία, να συνθέσουν ένα κείμενο με βάση τα συμπεράσματά τους έπειτα από μελέτη συγκεκριμένων δεδομένων, να εντοπίσουν τα αίτια αλλαγής της νομοθεσίας για την παιδική εργασία, να παρακινηθούν στην υιοθέτηση μιας θετικότερης στάσης απέναντι στην υποχρεωτική εκπαίδευση, να ασκηθούν στο να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, να συνεργαστούν σε ομάδες για την παραγωγή ενός γραπτού κειμένου και να ανταλλάξουν απόψεις με σεβασμό ο ένας για την άποψη του άλλου.

 

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, υποστηρικτικό υλικό, βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα ΣΤ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ζ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Η» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Αόρατα παιδιά: Η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο» (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  3-4 διδακτικές ώρες
 • Διδακτική Μέθοδος
  Προβολή βιντεο, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, δραματοποίηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία
 • Tags

Σχολιάστε