Αναγνωστικό της Δ΄ και της Ε΄ Δημοτικού δημιουργημένο από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 35ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών «Ναπολέων Λαπαθιώτης». Ο τρόπος ανθολόγησης των κειμένων ακολουθεί τις τέσσερις εποχές και τη διαδρομή του χρόνου από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Τα κείμενα, διανθισμένα με ποιήματα των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου, στόχο έχουν να αποτελέσουν αφορμή για τη γνωριμία των παιδιών με τους ποιητές, τους μουσικούς, τους συγγραφείς και τους παιδικούς λογοτέχνες της γειτονιάς των Εξαρχείων. Κεντρική θέση κατέχουν τα κείμενα του παλιού δασκάλου του σχολείου και αγωνιστή του ΕΑΜ Παναγή Δημητράτου (1886-1944). Το βιβλίο μπορεί να δώσει έμπνευση και να αποτελέσει υπόδειγμα για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων και σε άλλα σχολεία και γειτονιές.

Oi_Filies_twn_Paidiwn_COVER

Πηγή: Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο».

 

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε