Σε μεγάλα χαρτιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ζωγραφίσουν τον χάρτη της ζωής τους με τις σημαντικότερες στάσεις και σταθμούς μέχρι σήμερα. Δίνονται ερωτήσεις για βοήθεια. Σε δυάδες συζητούν τους χάρτες τους. Στη συνέχεια, σε μικρές ομάδες, κάθε ένας παρουσιάζει τον χάρτη τού συμπαίκτη του. Κάθε ομάδα φτιάχνει λίστα από λέξεις κλειδιά για τις ομοιότητες που συναντούν και αποφασίζουν ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές. Έπειτα, κάθε ομάδα καλείται να φτιάξει ένα δρώμενο ή μία σειρά από ακίνητες εικόνες ή με κάποιον άλλο τρόπο να παρουσιάσει μία ιστορία που να περιέχει τις λέξεις-κλειδιά ή κάποιο κοινωνικό ζήτημα που προέκυψε από τις αφηγήσεις. Οι υπόλοιπες ομάδες καλούνται να αντιληφθούν τα ζητήματα που απασχόλησαν κάθε ομάδα.

Στόχοι:

  • Να εντοπίσουν οι μαθητές στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία της προσωπικής τους ταυτότητας.
  • Να μοιραστούν εμπειρίες μοναδικές, να ακούσουν ενεργά και να εντοπίσουν στοιχεία κοινά μεταξύ τους.
  • Να συν-δημιουργήσουν σε μικρές ομάδες και να εξασκηθούν στην έννοια της θετικής ανατροφοδότησης.

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

Σχολιάστε