Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: British Council / Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μαθητές χωρίς σύνορα (προσβάσιμη εδώ)

Δείτε το βίντεο με τίτλο «Η συνάντηση» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Δεν είμαι ρατσιστής αλλά… [οδηγός]» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Δεν είμαι ρατσιστής αλλά… [οπαδός]» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Δεν είμαι ρατσιστής αλλά… [λεωφορείο]» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Αν ήταν ρατσιστές…» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Όλοι εν ..

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμο εδώ)

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)

Ποιος βρίσκεται πίσω από εμένα;

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)