Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά εικόνες και ζωγραφιές που απεικονίζουν διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, οικογένεια με ζευγάρι του ίδιου φύλου, πυρηνική οικογένεια με ετερόφυλο ζευγάρι κ.λπ.). Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν σχετικά με τις διάφορες εκδοχές της οικογενειακής δομής με σκοπό την άρση των υπαρκτών στερεοτύπων απέναντι σε ό,τι θεωρείται «διαφορετικό» και την προώθηση της ισότιμης αποδοχής του. Επιχειρεί επίσης να ωθήσει τα παιδιά να σκεφτούν διαφορετικούς τρόπους ανατροφής τους και να αναλογιστούν τον ορισμό της οικογένειας καταρρίπτοντας τη διάκριση εις βάρος των παιδιών με «ασυνήθιστες» οικογενειακές συνθέσεις. Εξερευνάται επίσης η σύνδεση της οικογένειας με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμο εδώ).

Σχολιάστε