Θέμα της δραστηριότητας είναι τα στερεότυπα για τα φύλα και στόχος της η ενδυνάμωση της ικανότητας των παιδιών να εντοπίζουν σχετικές στερεοτυπικές αντιλήψεις και πρακτικές, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στην τέχνη, ώστε να τις προσεγγίζουν κριτικά, η ενθάρρυνση της συζήτησης γύρω από τους μη παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους και η προώθηση της ισότητας των φύλων. Ο/η εκπαιδευτικός γράφει τη σύντομη περίληψη της ιστορίας που παρουσιάζεται σε κάποιο γνωστό παραμύθι, μυθιστόρημα ή κινηματογραφικό έργο και την αφηγείται στα παιδιά αλλάζοντας όμως το φύλο των πρωταγωνιστών. Στη συνέχεια ρωτά τα παιδιά αν τους φάνηκε κάτι ασυνήθιστο και ανοίγει τη σχετική συζήτηση.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε