Σκοπός του παιχνιδιού είναι να προκαλέσει τη δημόσια έκφραση των στερεοτυπικών αντιλήψεων που φέρουν τα παιδιά σε σχέση με άτομα και ομάδες ατόμων ώστε να προκληθεί συζήτηση και να προωθηθεί η κριτική αμφισβήτηση αυτών των στερεοτύπων. Ο/η εκπαιδευτικός έχει ένα σετ φωτογραφιών που απεικονίζουν ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες και τοπία. Κολλάει στην πλάτη κάθε παιδιού μία φωτογραφία χωρίς να αφήσει το παιδί να τη δει. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαντεύουν το άτομο που απεικονίζεται στην πλάτη τους βάσει των αντιδράσεων των συμμαθητών και των συμμαθητριών τους. Έτσι επιδιώκεται μέσα από το βίωμα να συζητηθεί η επίδραση των στερεοτύπων σε άτομα και ομάδες ανθρώπων και να κατανοηθεί η σύνδεση ανάμεσα στα στερεότυπα, την προκατάληψη και τη διάκριση. Μέσα στη συζήτηση μπορεί επίσης να αναλυθεί ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην αναπαραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε