Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναδείξει στους μαθητές και τις μαθήτριες τα πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους καθώς και τις ομοιότητες και τις διαφορές. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν τον πλούτο μιας προσωπικότητας ώστε να μην εστιάζουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, για παράδειγμα την καταγωγή.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: British Council / Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μαθητές χωρίς σύνορα (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε