Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

Το εγχειρίδιο που θα κατευθύνει τον εκπαιδευτικό για τα «Περάσματα», μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Το σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και συνοδευτικό υλικό μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες προτείνεται μετά το πέρας της δραστηριότητας να παίξουν το διαδικτυακό παιχνίδι «Ταξίδι της φυγής». Το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγό για τον εκπαιδευτικό, που ..

Το βίντεο «Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα μπορείτε να το δείτε εδώ. Το συνοδευτικό φυλλάδιο για τον εκπαιδευτικό μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Το σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και συνοδευτικό υλικό μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Για τα παιδιά του Δημοτικού προτείνεται, μετά το πέρας της δραστηριότητας, να παίξουν και το διαδικτυακό παιχνίδι ..

Κατεβάστε το κείμενο-πλαίσιο εδώ. Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.  Επειδή οι ειδήσεις που παρουσιάζοντα στο κείμενο-πλαίσιο είναι παλιές, ίσως είναι καλό να παραληφθούν οι προτάσεις που αφορούν τη διερεύνησή τους καθώς θα είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία. Επίσης, η δραστηριότητα εν γένει θα μπορούσε να βασιστεί όχι στη διερεύνηση του ημερήσιου τύπου αλλά σε ειδήσεις από ειδησεογραφικά ..

  Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ)

  Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ)

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με ιστορικές πληροφορίες, προτεινόμενη βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ. Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 1» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 2» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 3» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 4» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 5» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Φύλλο ..