Απέναντι στην υποτέλεια και την καταπίεση, ενάντια στον ολοκληρωτισμό και τον φόβο προτάσσουμε την ελευθερία. Η διάκριση μεταξύ της εσωτερικής αίσθησης ελευθερίας που ρωτάει: «νιώθω ελεύθερος/η;» και η ελευθερία μας να αποφασίζουμε και να δρούμε στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο (συμπληρώνοντας συνήθως την πρόταση «νιώθω ελεύθερος/η να…»), είναι ένας μόνο τρόπος να μιλήσουμε για την ελευθερία. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τρόποι. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί τρόποι να καταχραστούμε την έννοια της ελευθερίας ή και να τη χρησιμοποιήσουμε στερεοτυπικά.

Της Μαγδαληνής Τσεβρένη

Ακούσαμε ότι…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια αρνητικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της ελευθερίας. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της ελευθερίας από διαφορετικές οπτικές.

Ας αναρωτηθούμε…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια θετικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της ελευθερίας. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της ελευθερίας από διαφορετικές οπτικές.

Ήξερες ότι…
Μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναζητήσουν αντίστοιχες προτάσεις σχετικές με την ελευθερία που τους εκφράζουν ή που τους εμπνέουν και να φτιάξουν ένα παρόμοιο κολλάζ, σε χαρτόνι ή στον υπολογιστή.

Ας αναζητήσουμε…
Σε αυτή την ενότητα θα στραφούμε σε πιο θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την έννοια της ελευθερίας. Θα εξετάσουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η ελευθερία από τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, από τη φιλοσοφία, καθώς και πώς έχει χρησιμοποιηθεί από την ιστορία. Θα δούμε τι προβληματισμοί εγείρονται σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης της έννοιας της ελευθερίας και θα πειραματιστούμε με τα ερωτήματα που προκύπτουν.

  1. Θετική και αρνητική ελευθερία
  2. Ελευθερία και ελευθερίες
  3. Ελευθερία ή ελευθεριότητα;
  4. Ελευθερία και δημοκρατία
  5. Ελευθερία και δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη