Μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναζητήσουν αντίστοιχες προτάσεις σχετικές με την ελευθερία που τους εκφράζουν ή που τους εμπνέουν και να φτιάξουν ένα παρόμοιο κολλάζ, σε χαρτόνι ή στον υπολογιστή. Μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα πρόσωπα στα οποία θα αναφερθούν ή στα κοινωνικοπολιτικά κινήματα που κεντρική τους στόχευση ήταν κάποιου είδους ελευθερία. Στη συνέχεια, μπορείτε να τους ζητήσετε να σκεφτούν με ποια έννοια παρουσιάζεται η ελευθερία σε κάθε ένα από αυτά τα αποφθέγματα.

eleutheria1