Σε αυτή την ενότητα θα στραφούμε σε πιο θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την έννοια της ελευθερίας. Θα εξετάσουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η ελευθερία από τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, από τη φιλοσοφία, καθώς και πώς έχει χρησιμοποιηθεί από την ιστορία. Θα δούμε τι προβληματισμοί εγείρονται σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης της έννοιας της ελευθερίας και θα πειραματιστούμε με τα ερωτήματα που προκύπτουν. Οι ενότητες που θα εξετάσουμε λεπτομερειακά είναι οι εξής:

  1. Θετική και αρνητική ελευθερία
  2. Ελευθερία και ελευθερίες
  3. Ελευθερία ή ελευθεριότητα;
  4. Ελευθερία και δημοκρατία
  5. Ελευθερία και δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη
  6. Ελευθερία και δημιουργικότητα