Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 συναντήσεων του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council). Το πρόγραμμα εστιάζει στις δεξιότητες ζωής και διαμόρφωση ενεργών πολιτών μέσα στη διάρκεια των 6 συναντήσεων και περιέχει σχετικές  δραστηριότητες  εμπνευσμένες από άλλα υλικά (Compasito κλπ). Το πρόγραμμα έχουν επιμεληθεί οι Cliff Parry και Μαρία Νομικού και πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 6 εβδομάδων ..

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ)

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ)

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)