Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να δημιουργήσουν μια τηλεοπτική διαφήμιση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Χωρίζονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και κάθε ομάδα επιλέγει ένα δικαίωμα που θεωρεί σημαντικό να διαφημιστεί ώστε να γίνει γνωστό σε όλον τον κόσμο. Τα παιδιά αναπτύσσουν ιδέες για την προώθηση των δικαιωμάτων τους και τις υλοποιούν. Εξασκούν έτσι τις δημιουργικές τους ικανότητες, την επικοινωνία και τη συνεργασία, ενώ εμβαθύνουν στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υπεράσπισής τους. Μετά την παρουσίαση των διαφημίσεων, είναι σημαντικό να ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της διαφήμισης και των μέσων ενημέρωσης με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να σταθούν κριτικά απέναντί τους. 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  3-5 διδακτικές ώρες
 • Διδακτική Μέθοδος
  Βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μεθοδος, δραματοποίηση, δημιουργία διαφημιστικού, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του Πολίτη, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Ευέλικτη ζώνη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
 • Tags

Σχολιάστε