Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και συζητούν εις βάθος προκειμένου να αναλύσουν ζητήματα όπως το μέλλον του διαδικτύου και το «ψηφιακό χάσμα» ή η χρήση του διαδικτύου για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος της δραστηριότητας είναι να παράσχει πληροφόρηση για τις επιπτώσεις του διαδικτύου και της πρόσβασης στις πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, να συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των παιδιών και να προαγάγει την έννοια του δικαίου και τις αντίστοιχες πρακτικές.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε