Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα γαϊτανάκι δικαιωμάτων προβάλλοντας τα σημαντικότερα, σύμφωνα με την άποψή τους, δικαιώματα. Στην πορεία συζητιέται το περιεχόμενο και το νόημα των βασικών δικαιωμάτων και παράλληλα καταγράφονται τα δικαιώματα που τυγχάνουν σεβασμού στο περιβάλλον των παιδιών. Διερευνώνται επίσης οι πιθανές διαφορές των φύλων σε σχέση με τα δικαιώματα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε