Πρόκειται τέσσερις δραστηριότητες που οδηγούν σε μια δράση ενάντια στη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους. Τα μέρη της δραστηριότητας μπορούν να υλοποιηθούν ξεχωριστά ή συνδυαστικά με άλλες δραστηριότητες του εγχειριδίου.

  • Το ΜΕΡΟΣ 1 (60 λεπτά) εξετάζει ιστορικά τις κακουχίες που έχει αντιμετωπίσει ο λαός των Ρομά, συμπεριλαμβανομένου του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να διεξαχθεί χωρίς τα άλλα μέρη. Στόχος είναι να καταλάβουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες τα εγκλήματα μίσους που έχει υποστεί ο λαός των Ρομά, τα οποία δεν έχουν τύχει αναγνώρισης και συνεχίζουν να έχουν επιπτώσεις ακόμα και σήμερα.
  • Το ΜΕΡΟΣ 2 (60 λεπτά) αφορά τον σχεδιασμό μιας δράσης για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα δεινά αυτά και ως έκφραση αλληλεγγύης προς τον λαό των Ρομά. Το μέρος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε σχεδιασμό δράσης στο πλαίσιο της εκστρατείας αλλά και ως συνέχεια κάθε άλλης δραστηριότητας στο εγχειρίδιο.
  • Το ΜΕΡΟΣ 3 αφορά την ίδια τη δράση. Τις οδηγίες θα τις συντάξει η ομάδα!
  • Το ΜΕΡΟΣ 4 (45 λεπτά) αφορά τον απολογισμό της δράσης. Οι ερωτήσεις μπορούν να χρησιμεύσουν γενικότερα για κάθε δράση που ενδεχομένως αναλάβει η ομάδα στο πλαίσιο της εκστρατείας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε