Δραστηριότητα που επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να μιλήσουν για αυτά. Να καταλαβαίνουν τους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων των άλλων.

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο πατήστε εδώ και για τη συνοδευτική εισαγωγική κάρτα εδώ.

Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εισαγωγική κάρτα 1, σελ. 4-6.

Πηγή: Μαρία Κυριακίδου, Αλεξάνδρα Πορτσέλη, Γαβριέλα Ταρζοπούλου, Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο. Πρόγραμμα πρόληψης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Πυξίδα σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, Συκιές, Θεσσαλονίκη.

Το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχετικά

Σχολιάστε