Δραστηριότητα που επιτρέπει στα παιδιά να λειτουργήσουν μέσα στην ομάδα, έχοντας συγκεκριμένο ρόλο και θέση σε αυτή. Στόχος είναι να καταλάβουν πως παρόλο που είναι διαφορετικά, όλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και είναι σημαντικά μέλη της ομάδας.

Για να κατεβάσετε τη δραστηριότητα πατήστε εδώ και για τη συνοδευτική εισαγωγική κάρτα εδώ.

Πηγή: Μαρία Κυριακίδου, Αλεξάνδρα Πορτσέλη, Γαβριέλα Ταρζοπούλου, Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο. Πρόγραμμα πρόληψης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Πυξίδα σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, Συκιές, Θεσσαλονίκη.

Το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχετικά

Σχολιάστε