Στον 21ο αιώνα οι διακρίσεις βάσει του φύλου συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας και μία από τις βασικές αιτίες της κοινωνικής ανισότητας. Επιδιώκοντας να συμβάλουμε στην άρση αυτών των διακρίσεων, αμφισβητούμε τις βεβαιότητες για τον «φυσικό προορισμό» των φύλων και εξερευνούμε τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα για τις γυναίκες· στεκόμαστε κριτικά απέναντί τους και προτείνουμε έναν διαφορετικό τρόπο θέασης του κόσμου. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, αναδεικνύουμε τη σοβαρότητα του φαινομένου και επιχειρούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες του και να προσεγγίσουμε τους τρόπους αντιμετώπισής του. Δεν παραλείπουμε να μελετήσουμε τον ρόλο των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή και τη νομιμοποίηση σεξιστικών αντιλήψεων αλλά και να αναδείξουμε πτυχές του σεξισμού κρυμμένες σε «αθώες πρακτικές» της καθημερινής μας ζωής. Αφού αναρωτηθούμε αν εκτός από τις γυναίκες καταπιέζονται και οι άντρες σήμερα, ανατρέχουμε στο παρελθόν για να ανακαλύψουμε στοιχεία από την ιστορία του φεμινιστικού κινήματος και ψάχνουμε τη σχετική βιβλιογραφία για να εμβαθύνουμε στο ζήτημα και να ανακαλύψουμε νέες πτυχές του.

Της Δέσποινας Παρασκευά-Βελουδογιάννη