ΑΚΟΥΣΑΜΕ...

♦ «Στη φύση και στη ζωή το αρσενικό γένος είναι ισχυρότερο»

♦ «Το ισχυρό φύλο – το ωραίο φύλο»

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ…

♦ Στην καθημερινή σου ζωή, έχεις παρατηρήσει αντιλήψεις ή πρακτικές που θεσμοθετούν την κοινωνική ανισότητα μεταξύ των φύλων επειδή θεωρούν ότι κάποιο είναι βιολογικά ή κοινωνικά ανώτερο από κάποιο άλλο;

♦ Εφόσον αντιλαμβάνεσαι την ύπαρξη αυτής της ανισότητας, εκτιμάς ότι περισσότερο υποτιμώνται οι γυναίκες ή οι άντρες; Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;

ΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ…

♦ Τα περισσότερα στερεότυπα που αφορούν το πώς πρέπει να είναι και να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι βάσει του φύλου τους διατείνονται ότι «έτσι προστάζει η φύση και η βιολογία». Ωστόσο, το ίδιο επιχείρημα συνήθως προβάλλει και κάθε αντίληψη που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους. Πώς θα το σχολίαζες;

♦ Ποιες πρακτικές μορφές εκτιμάς ότι παίρνουν συνήθως οι αντιλήψεις που χωρίζουν τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους; Έχεις κάποια παραδείγματα στο μυαλό σου;

ΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ...

♦ Έχεις ακούσει ποτέ τον όρο «πατριαρχία»; Τι σκέφτεσαι όταν τον ακούς;

♦ Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύστημα κοινωνικών σχέσεων στο οποίο τα αρσενικά μέλη ασκούν εξουσία επί των υπολοίπων. Στις πατριαρχικές κοινωνίες υπάρχει μια διάχυτη, αν και συχνά άρρητη, αντίληψη ότι το αρσενικό γένος είναι ισχυρότερο και ικανότερο να ηγείται. Η εξουσία των αρσενικών μελών μιας κοινωνίας επί των άλλων συνεπάγεται την ακούσια ή εκούσια υποταγή και επομένως την εκμετάλλευση των μη αρσενικών μελών της.

♦ Το φεμινιστικό κίνημα θεωρεί ότι τόσο η σύγχρονη κοινωνία όσο και παλαιότερες έχουν δομηθεί βάσει του μοντέλου της πατριαρχίας.

♦ Πώς θα σχολίαζες αυτή την άποψη; Μπορείς να σκεφτείς παραδείγματα από την εμπειρία σου ή από τις αφηγήσεις παλαιότερων που να την επιβεβαιώνουν ή να την απορρίπτουν;

ΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ…

♦ Ο όρος «σεξισμός», δηλαδή η διάκριση των ανθρώπων βάσει του φύλου τους, χρησιμοποιήθηκε από το φεμινιστικό κίνημα για να δηλώσει την εξουσία των ανδρών πάνω στις γυναίκες και τις διακρίσεις εις βάρος τους. Σύμφωνα με το ίδιο, ο σεξισμός είναι αποτέλεσμα της πατριαρχικής οργάνωσης των κοινωνιών.

♦ Είναι και αυτός μια μορφή ρατσισμού αφού η λειτουργία του είναι να χωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους, ισχυρούς ή αδύναμους, βάσει συγκεκριμένων βιολογικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών τους.

♦ Ο σεξισμός είναι τόσο βαθιά ριζωμένος στις κοινωνικές πρακτικές μας και εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας που τις περισσότερες φορές περνά σχεδόν απαρατήρητος κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει.