♦ Αβδελά Έφη και Αγγέλικα Ψαρρά, Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, μτφρ. Μαριάννα Κονδύλη, Ειρήνη Ριζάκη, Κωστούλα Σκλαβενίτη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

♦ Αθανασίου Αθηνά (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, νήσος, Αθήνα 2006.

♦ Arnot Madeleine, Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου. Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές, μτφρ. Χριστίνα Αθανασιάδου και Κατερίνα Ι. Δαλακούρα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006.

♦ Βαΐου Ντίνα και Μαρία Στρατηγάκη (επιμ.), Το φύλο της μετανάστευσης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2009.

♦ Bryson Valerie, Φεμινιστική πολιτική θεωρία, μτφρ. Ελεάννα Πανάγου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2005.

♦ Butler Judith, Σώματα με σημασία. Οριοθετήσεις του «φύλου» στον λόγο, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Εκκρεμές, Αθήνα 2008.

♦ Butler Judith, Αναταραχή φύλου. Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, Αλεξάνδρεια 2009.

♦ Γκότση Γλαυκή, Ανδρονίκη Διαλέτη και Ελένη Φουρναράκη, Το φύλο στην ιστορία. Αποτιμήσεις και παραδείγματα, Ασίνη, Αθήνα 2015.

♦ Davis Angela, Γυναίκες, φυλή και τάξη, Αρχείο 71 / miγaδa, Αθήνα 2014.

♦ Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αριστερών Φεμινιστριών – Ελληνικό τμήμα, Εθνικισμός, ρατσισμός, κοινωνικό φύλο. Διήμερη συνάντηση γυναικών 11 και 12 Νοεμβρίου 1994, Παρατηρητής, Αθήνα 1995.

♦ Evans Mary, Φύλο και κοινωνική θεωρία, μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.

♦ Ζάββου Αλεξάνδρα, Νέλλη Καμπούρη και Μαρία Στρατηγάκη, Φύλο, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα, νήσος, Αθήνα 2013.

♦ Foucault Michel, Ιστορία της σεξουαλικότητας. 1. Η βούληση για γνώση, μτφρ. Τάσος Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα 2011.

♦ Καραμεσίνη Μαρία και Jill Rubery, Γυναίκες και λιτότητα. Η οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων, μτφρ. Γιάννης Βογιατζής, Γιώργος Καράμπελας και Μιχάλης Λαλιώτης, νήσος, Αθήνα 2015.

♦ Κογκίδου Δήμητρα, Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολικά εγχειρίδια μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης: Δημοτικό, 2007 (με συγκεκριμένα παραδείγματα και αναφορές στα βιβλία της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς και με προτάσεις προσέγγισεις εντός της τάξης των γλωσσικά σεξιστικών διατυπώσεων).

♦ Κογκίδου Δήμητρα, Πέρα από το ροζ και το γαλάζιο. Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015.

♦ Maruani Margaret (επιμ.), Γυναίκες, φύλο, κοινωνίες. Τι γνωρίζουμε σήμερα, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.

♦ McKinnon Suzan, Νεοφιλελεύθερη γενετική. Μύθοι και ηθικού περιεχομένου ιστορίες της εξελικτικής ψυχολογίας, μτφρ. Θόδωρος Παραδέλλης, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2009.

♦ Ντιράς Μαργκερίτ, Τετράδια του πολέμου και άλλα κείμενα, μτφρ. Τάσος Μπέτζελος, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007.

♦ Παντελίδου-Μαλούτα Μάρω, Το φύλο της δημοκρατίας, Ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα, Σαββάλας, Αθήνα 2011.

♦ Παπαρρήγα-Κωσταβάρα Καίτη, Βιασμός. Το έγκλημα, η δίκη, ο νόμος και οι κοινωνικές αντιλήψεις, Μεταίχμιο 2007.

♦ Παπαταξιάρχης Ευθύμιος και Θεόδωρος Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006.

♦ Πολίτης Φώτης, Οι «ανδρικές ταυτότητες» στο σχολείο. Ετεροσεξουαλικότητα, ομοφυλοφοβία και μισογυνισμός, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.

♦ Σαμίου Δήμητρα, Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων 1864-1952. Ιδιότητα του πολίτη και καθολική ψηφοφορία, Σάκκουλας, Αθήνα 2013.

♦ Σπυριάδου Κωνσταντία, Η κοινωνική θέση των γυναικών στα ρεμπέτικα τραγούδια του ελληνικού Μεσοπολέμου (1922-1940), Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη 2014.

♦ Στρατηγάκη Μαρία, Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007.

♦ Τσοκαλίδου Πετρούλα, Το φύλο της γλώσσας. Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για τον δημόσιο ελληνικό λόγο, Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων, Αθήνα 1996.

♦ Φρόση Λαμπρινή-Λίνα, Τα φύλα στο σχολείο και στο λόγο των εκπαιδευτικών, Τόπος, Αθήνα 2010.

♦ Ψύλλα Μαριάννα (επιμ.), Δημόσιος χώρος και φύλο, Τυπωθήτω/Δαρδανός, Αθήνα 2009.

* Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Α΄ Θεσσαλονίκης, Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων: Προτεινόμενη βιβλιογραφία, 2003-2004.