Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με διευκρινίσεις όρων, συμπληρωματικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» εργαστηρίου εδώ.  Κατεβάστε το «Παράρτημα Β1» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Β2» του εργαστηρίου εδώ.  Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.  Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου ..

  Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με διευκρινίσεις όρων, συμπληρωματικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.   Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Η διαφορετικότητα: Δικαίωμα και κατάκτηση» (προσβάσιμη εδώ). 

Κατεβάστε το σενάριο με τις δραστηριότητες εδώ. Πηγή: Εκπαιδευτικό υλικό από την έκθεση αρχειακού υλικού με τίτλο «Αθήνα 1940-1944: Η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση» (για περισσότερες λεπτομέρεις βλ. εδώ και εδώ)

Τα αγόρια δεν κλαίνε!

Ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά της τάξης όπως επίσης να έχει επίγνωση και των στερεοτύπων που φέρει ο ίδιος ή η ίδια προκειμένου η δραστηριότητα να επιτελέσει τον στόχο της αλλά και να αποφευχθεί ο διχασμός «κορίτσια-αγόρια». Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχείρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα ..