Εργαστήριο που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να (ανα)γνωρίζουν τα δικαιώματα τα δικά τους αλλά και των άλλων ανθρώπων ώστε να προωθηούνται οι δημοκρατικές αξίες και συμπεριφορές μέσω της ενσυναίσθησης. Στόχος είναι επίσης να μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές συνθήκες ζωής των συνομηλίκων τους ανά τον κόσμο, να συνειδητοποιούν ότι είναι μέλη πολλών ομάδων ταυτόχρονα, ανάλογα με το κοινό χαρακτηριστικό που τους ενώνει με τους άλλους, να καλλιεργούν την αίσθηση του ανήκειν σε διαφορετικές ομάδες, να ενθαρρύνονται για την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού, να αποκτούν συνείδηση των δικαιωμάτων τους και να προβληματίζονται για τις περιπτώσεις που αυτά καταπατώνται.

 

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με διευκρινίσεις όρων, συμπληρωματικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» εργαστηρίου εδώ

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β1» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β2» του εργαστηρίου εδώ

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Η διαφορετικότητα: Δικαίωμα και κατάκτηση» (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε