Στόχος της δραστηριότητας είναι να ευαισθητοποιήσει την τάξη και να προκαλέσει συζήτηση σχετικά με στερεότυπα και τις διακρίσεις με βάση το φύλο καθώς και να προωθήσει την ισότητα και την κριτική επεξεργασία των σχετικών προκαταλήψεων. Η δραστηριότητα ξεκινά με την ανάγνωση προκλητικών δηλώσεων-στερεοτύπων, ως προς τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να πάρουν θέση και να δηλώσουν την άποψή τους μετακινούμενοι και μετακινούμενες σε άλλο σημείο της αίθουσας ανάλογα με το κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την εκάστοτε δήλωση. Κάθε μαθητής και μαθήτρια οφείλει να αιτιολογήσει την τοποθέτησή του/της και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει θέση αφού ακούσει τις γνώμες των υπολοίπων. Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ώστε να επεξεργαστούν δημιουργικά μια δήλωση-στερεότυπο φτιάχνοντας ένα σκετς ή ένα κολάζ. Ακολουθεί διάλογος.

Ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά της τάξης όπως επίσης να έχει επίγνωση και των στερεοτύπων που φέρει ο ίδιος ή η ίδια προκειμένου η δραστηριότητα να επιτελέσει τον στόχο της αλλά και να αποφευχθεί ο διχασμός «κορίτσια-αγόρια».

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχείρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε