Εργαστήριο με πέντε διαφορετικές δραστηριότητες που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν στοιχεία τόσο της δικής τους προσωπικότητας όσο και των άλλων ώστε να αναπτυχθεί η αυτογνωσία και να καλλιεργηθεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες βασίζονται σε παιχνίδια γνωριμίας, ανάδειξης ομοιοτήτων και διαφορών, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.

 

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με διευκρινίσεις όρων, συμπληρωματικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.  

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Η διαφορετικότητα: Δικαίωμα και κατάκτηση» (προσβάσιμη εδώ). 

Σχολιάστε