Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ)

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011 Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Κατεβάστε το εγχειρίδιο του/της εκπαιδευτικού εδώ. Κατεβάστε τα βίντεο εδώ: 1 2 3 4 5. Κατεβάστε τις φωτογραφίες εδώ. Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες