Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συζητήσουν, να καταγράψουν και να επιλέξουν κάποια περίπτωση κατά την οποία έπεσα θύματα διακρίσεων ή ένιωσαν άβολα εξαιτίας του φύλου τους, της καταγωγής τους, των πεποιθήσεών τους, κ.λπ. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα δημιουργήσει μία παγωμένη εικόνα και οι υπόλοιπες ομάδες λένε τι βλέπουν, πού εντοπίζουν το πρόβλημα. Συζητάμε για την έννοια της ισχύος.
Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τις διακρίσεις που βασίζονται στην ισχύ και τον τρόπο που οι διαφορές μπορούν να γίνουν η βάση των διακρίσεων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε