Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει βασικό στόχο να ενημερώσει για τα ζητήματα της μετανάστευσης και του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες μεταναστών, μεταναστριών και προσφύγων προτείνονται δημιουργικές δραστηριότητες που καλούν τους νέους και τις νέες να κατανοήσουν ότι πίσω από κάθε ανώνυμη στατιστική υπάρχει ένας άνθρωπος και μια προσωπική ιστορία. Το συνολικό υλικό αποτελείται από ένα εγχειρίδιο για τον/την εκπαιδευτικό, πέντε βίντεο με πορτρέτα προσφύγων, μεταναστών και μεταναστριών, και από μια σειρά φωτογραφιών. Στο εγχειρίδιο αναλύονται βασικοί ορισμοί σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο και δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση των ασκήσεων. Η κύρια άσκηση αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προτείνονται άλλες τέσσερις θεματικές ασκήσεις (για εργάτες μετανάστες / εργάτριες μετανάστριες, για ασυνόδευτα ανήλικα άτομα, για το άσυλο και τη μετανάστευση στα μέσα ενημέρωσης και για την εμπορία και την παράνομη διακίνηση ανθρώπων).

Κατεβάστε το εγχειρίδιο του/της εκπαιδευτικού εδώ.

Κατεβάστε τα βίντεο εδώ: 1 2 3 4 5.

Κατεβάστε τις φωτογραφίες εδώ.

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Σχολιάστε