Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιεί την τεχνική της «γυάλας με τα ψάρια» για να διερευνήσει τις στάσεις απέναντι στη σεξουαλικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στον γάμο και στη δημιουργία οικογένειας, το δικαίωμα στην ελευθερία έναντι των διακρίσεων και στην ίση μεταχείριση, τα δικαιώματα της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Στόχος της δραστηριότητας είναι να συζητηθούν τα ζητήματα και τα δικαιώματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους να εκφράζονται για τα ζητήματα αυτά.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε