Αγαπητό ημερολόγιο

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)

Το τερατάκι των μπισκότων

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)

Τα αγόρια δεν κλαίνε!

Ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά της τάξης όπως επίσης να έχει επίγνωση και των στερεοτύπων που φέρει ο ίδιος ή η ίδια προκειμένου η δραστηριότητα να επιτελέσει τον στόχο της αλλά και να αποφευχθεί ο διχασμός «κορίτσια-αγόρια». Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχείρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα ..