Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαβάζουν τρεις διαφορετικές εκδοχές της ίδιας εμπειρίας στις σελίδες των υποτιθέμενων ημερολογίων διαφορετικών παιδιών και συζητούν τις λανθασμένες απόψεις για τους ανθρώπους. Η δραστηριότητα στοχεύει στην εξάσκηση των δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών στην επικοινωνία και την παρατηρητικότητα, ενισχύει την ενσυναίσθηση, βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν τις επικριτικές στάσεις και να κατανοήσουν την υποκειμενικότητα της προσωπικής εμπειρίας. Στη συζήτηση μπορούν επίσης να περιληφθούν θέματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στο παιχνίδι και στην υγειονομική περίθαλψη. Οι προτεινόμενες ιστορίες χρειάζεται να προσαρμοστούν ανάλογα με τα παιδιά, την τάξη ή τους μαθησιακούς στόχους τής εκάστοτε ομάδας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε