Η τάξη χωρίζεται σε δύο ή περισσότερες ομάδες ώστε καθεμιά να περιλαμβάνει από έξι έως δώδεκα παιδιά. Σε κάθε ομάδα δίνεται μια ορισμένη ποσότητα υγιεινών σνακ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να βρουν έναν δίκαιο τρόπο να μοιράσουν ανάμεσα στις ομάδες τα σνακ ώστε όλες οι ομάδες να είναι σύμφωνες και ευχαριστημένες. Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, τα σνακ επιστρέφουν στον/στην εκπαιδευτικό. Μέσω αυτής της δραστηριότητας προσεγγίζεται η έννοια της διαπραγμάτευσης, της ειρήνης, των ίσων δικαιωμάτων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και της συνεργασίας. Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και των μαθητριών, χρειάζεται να γίνει η κατάλληλη συζήτηση-πλαισίωση της δραστηριότητας ώστε να συσχετιστεί με τα αντίστοιχα κοινωνικά θέματα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε