Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν πως δεν υπάρχει ιδιωτικότητα στη βία, πως η βία είναι πάντα έγκλημα. Η δραστηριότητα είναι ενημερωτική και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι στη βία στις σχέσεις.
Κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητα είναι να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίζουν και να συζητούν ανοιχτά για τις διάφορες μορφές βίαιης συμπεριφοράς στις εφηβικές ερωτικές/ρομαντικές σχέσεις.

Τη δραστηριότητα μπορείτε να βρείτε εδώ και το φύλλο εργασίας εδώ.

Συνοδευτικό υλικό που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο:

  1. Τι μπορείς να κάνεις αν κάποιος φίλος σου συμπεριφέρεται βίαια στη σχέση του;
  2. Ενδείξεις μιας βίαιης σχέσης

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α., Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011 

Σχολιάστε