Εργαστήριο που ασχολείται με τη βιομηχανική επανάσταση και τις επιπτώσεις της στην εργασία των παιδιών καθώς και με την επανεμφάνιση της παιδικής εργασίας παρά τη νομική προστασία που αφορά τα παιδιά. Από όλα τα σύγχρονα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς γίνεται αντιληπτό ότι η αύξηση της παιδικής, αδήλωτης εργασίας σε όλον τον κόσμο δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες και περιθωριοποίηση μεγάλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να διακρίνουν τα αίτια και τις συνθήκες της παιδικής εργασίας κατά το παρελθόν και στη σημερινή εποχή, να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα του φαινομένου, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα που στερούνται τα παιδιά τα οποία εργάζονται, να συσχετίσουν το φαινόμενο της παιδικής εργασίας με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε εποχής, να αμφισβητήσουν την άποψη ότι η παιδική εργασία αφορά μόνο χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξής τους, να συνθέσουν ένα κείμενο με βάση τα συμπεράσματά τους έπειτα από μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων και να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους αφού συνεργαστούν σε ομάδες και ανταλλάξουν απόψεις με αμοιβαίο σεβασμό.

 

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, υποστηρικτικό υλικό, βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ1» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ2» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ3» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ4» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ5» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ6» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ7» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ8» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ9» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ10» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Αόρατα παιδιά: Η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο» (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε