Παιδαγωγικό εργαστήριο για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος στην αρχαία Αθήνα. Μέσα από τη μελέτη ιστορικών πηγών, οι μαθητές και οι μαθήτριες ασκούν την κριτική τους σκέψη σχετικά με τους τρόπους που επινόησε η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία προκειμένου να αυτοπροστατευτεί, δηλαδή να αποτρέψει κυρίως τον κίνδυνο της επιβολής τυραννίδας και να λειτουργήσει με βάση τις ουσιώδεις αρχές της εξουσίας του δήμου, του ελέγχου των αρχόντων και της ισότητας των πολιτών. Στο παιδαγωγικό αυτό εργαστήριο οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποιούν την ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας ενώ παράλληλα αξιολογούν τις ασφαλιστικές δικλείδες της δημοκρατίας στην κλασική Αθήνα από τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους όπως αυτά καταγράφονται στις ιστορικές πηγές, η αφθονία των οποίων επιτρέπει να διαφανούν τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές όψεις λειτουργίας των θεσμών.

Κατεβάστε τον οδηγό για το εργαστήριο εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού και χρήσιμες διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε1» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε2» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε3» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε4» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε5» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Αθηναϊκή δημοκρατία: Πολιτειακοί θεσμοί» (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  Ομαδοσυνεργατική μάθηση, συζήτηση, μελέτη ιστορικών πηγών, συγγραφή/δημοσίευση κειμένου
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Οικιακή Οικονομία κά
 • Tags

Σχολιάστε