Πηγή: Άγνωστη Εδώ μπορείτε να βρείτε μια τανία μικρού μήκους αντίστοιχου θέματος αλλά πιο σύγχρονη. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σενάριο του μαθήματος. Εδώ και εδώ μπορείτε να κατεβάσετε φύλλα εργασίας

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)