Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Γ. Τσιάντης (επιμ.), Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών. Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΨΥΠΕ – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ)

Σκηνές εκφοβισμού

Ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει καλή γνώση της τάξης του/της ώστε στην περίπτωση που η τάξη αντιμετωπίζει ζητήτατα εκφοβισμού να αποφευχθεί η επικέντρωση στην προσωπική κατάσταση κάποιου μαθητή ή μαθήτριας. Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)