Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να μιλήσουν για τη θέση που λαμβάνουν όταν έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με περιστατικά βίας στο σχολείο. Έπειτα από κλήρωση, θα υιοθετήσουν διαφορετικούς ρόλους προκειμένου να κατανοήσουν τις διαφορετικές καταστάσεις αλλά και τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν στο πλαίσιο του σχολικού εκφοβισμού. Με τον τρόπο αυτόν θα αντιληφθούν σταδιακά ότι οι άνθρωποι νιώθουν ανάλογα σε παρόμοιες καταστάσεις, ότι έχουν ομοιότητες και ότι δεν είναι διαφορετικοί σε αυτά που αισθάνονται. Η δραστηριότητα στόχο έχει να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να μπαίνουν στη θέση του άλλου.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Γ. Τσιάντης (επιμ.), Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών. Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΨΥΠΕ – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε